Zoals gebruikelijk willen we het nieuwe jaar graag inluiden met een terugblik op 2017 en een vooruitblik op het nieuwe jaar met wethouder Roeland van der Schaaf. Roeland van der Schaaf maakt sinds 2012 deel uit van het College van B&W. Hij houdt zich onder andere bezig met wonen en stadsontwikkeling in Groningen.

Interview met Wethouder Roeland van der Schaaf

Terugblik op 2017
“Het is een goed jaar geweest. Als je kijkt naar Groningen staan er overal weer bouwkranen. Er zijn veel plannen ingediend en er zit veel beweging in, maar je ziet dat de realisatie langzaam gaat. Té langzaam om de enorme vraag naar koopwoningen in Groningen te kunnen bijbenen. Er moet dus sneller en meer gebouwd worden dan nu”, zegt Van der Schaaf.

Belangrijke ontwikkelingen
Om aan de vraag te kunnen voldoen heeft de gemeente zich tot doel gesteld om volgend jaar tussen de 1000 en 1500 woningen bij te bouwen. Ook zijn er afspraken gemaakt met woningcorporaties om flink te gaan ontwikkelen en te bouwen. “De verkoop van sociale huurwoningen is drastisch verminderd en in 2018 worden er bijna 1000 huurwoningen bijgebouwd. Dit betekent dat in nieuwe ontwikkelwijken, zoals het Suikerunieterrein en Meerstad, ook sociale (en midden) huurwoningen gaan komen.”

“Daarnaast hebben we een eind gemaakt aan het opsplitsen van woningen in populaire wijken rondom de binnenstad. Wat je nu wel ziet is dat bijvoorbeeld kleine appartementen worden opgekocht door beleggers en vervolgens worden verhuurd. Dit is wel een aandachts- en zorgpunt”.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de herijkte nieuwbouwregeling van de NAM. De regeling is vanaf 3 juli 2017 gestart. Nieuwbouwprojecten die aardbevingsbestendig worden gebouwd kunnen met de regeling technische en financiële ondersteuning krijgen. “Er zijn nieuwbouwprojecten die vertraging oplopen doordat ontwikkelaars eerst overeenstemming moeten krijgen met de NAM over de maatregelen die zij moeten nemen om het project aardbevingsbestendig(er) te maken. Een bekend voorbeeld hiervan is het Ebbingekwartier. Het mag uiteindelijk niet zo zijn dat de NAM zich nu teveel met de ontwerpen van projecten kan gaan bemoeien. Dat leidt tot vertragingen. We zijn daarom aan het kijken, samen met de NAM, of de huidige nieuwbouwregeling nu goed werkt of niet.”

Inbreidingslocaties in de stad
“Er wordt flink doorgepakt met woningen in de stad en er zijn veel inbreidinglocaties in Groningen. Oosterhamriktracé en Ebbingekwartier zijn momenteel volop in ontwikkeling en zullen de komende jaren afgewikkeld worden. Daarnaast zijn de Eemskanaalzone en het Stationsgebied ontwikkellocaties met hoge prioriteit. In de Eemskanaalzone kan nog veel meer gebouwd worden. Het is de bedoeling dat de Eemskanaalzone de komende 20 jaar verandert van een bijna vergeten hoekje van Groningen, in een gebied dat volop in de belangstelling komt te staan. Het stationsgebied is ook een belangrijke ontwikkellocatie, maar hier zal pas in 2020 gebouwd kunnen worden in verband met spoorwegaanpassingen. Daar zullen wij nog op moeten wachten.”

Uitbreidingslocaties zoals Meerstad en het Suikerunieterrein

Naast deze stadse projecten ziet Van der Schaaf nog veel mogelijkheden in de uitbreidingswijken Europapark, Reitdiep, Meerstad en het Suikerunieterrein. “Deze wijken voorzien in de combinatie van ruimtelijk en stads wonen. Je krijgt relatief veel waar voor je geld. We zien bijvoorbeeld dat Meerstad steeds populairder wordt. Er zijn voorzieningen, er is een school en de verbinding naar de stad is verbeterd. Daarnaast zijn er plannen gemaakt voor uitbreiding in de deelgebieden Groenewei (tussen Meeroevers en Ter Sluis) en De Zeilen (ten oosten van de sluis). We hopen rond maart 2018 het stedenbouwkundig plan te kunnen presenteren voor deze nieuwe deelgebieden.”

Uiteraard is ook het Suikerunieterrein een belangrijke uitbreidinglocatie. Deze locatie bestaat uit drie deelgebieden: De Kreken, de Vloeivelden en het Voorterrein. “Het Suikerunieterrein is een unieke, maar erg dure en ingewikkelde ontwikkellocatie. De eerste 550 huizen komen in het deel De Kreken en worden een mix van sociale huur-, koop- en starterswoningen en appartementen. Er wordt dus gebouwd voor alle doelgroepen. Het wordt bovendien een voorbeeldwijk worden het gebied van duurzaamheid. Het Suikerunieterrein is natuurlijk een prachtige locatie en het is de bedoeling dat de verbinding met de stad optimaal wordt.” In het oorspronkelijke plan was er sprake van maximaal 2500 woningen op het Suikerunieterrein, maar Van der Schaaf sluit niet uit dat er op termijn veel meer woningen komen. Misschien wel 4000. Het stedenbouwkundig plan wordt naar verwachting voor de zomer van 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd. De eerste 550 woningen staan er dan, als alles volgens plan verloopt, drie jaar later.

Stad moet aantrekkelijker worden
Volgens Van der Schaaf moet wonen in de binnenstad aantrekkelijker worden voor Stadjers. Veel mensen kiezen er namelijk voor om de stad te verlaten omdat ze geen betaalbare woning kunnen vinden. Om deze reden heeft de gemeente de manifestatie ‘Wonen in stadshart’ in leven geroepen.
“We hebben in het afgelopen jaar veel ontwikkeld voor de jongere doelgroep. We willen met de manifestatie nu ook projecten realiseren om gezinnen, 55-plussers, pas samenwonenden en andere doelgroepen naar de binnenstad te trekken. Inmiddels zijn wij begonnen met de herinrichting van twee voormalige Borgmanscholen in de binnenstad. De besloten locatie en structuur lenen zich uitstekend voor een aantrekkelijke woonvorm in hartje Groningen: gemeenschappelijk wonen met veel privacy aan een groene stadstuin. Het leuke hiervan is dat we op deze manier andere groepen aan de binnenstad zullen gaan binden.”

Vooruitblik 2018

“Naar verwachting wordt de huizenmarkt weer iets rustiger en neemt de druk op de woningvoorraad wat af. Desondanks zullen we de komende jaren volop blijven bijbouwen. De jaarlijkse productie zal tussen de 1000 en 1500 woningen liggen. Er zijn gelukkig nog genoeg locaties in en rondom Groningen waar ontwikkeld kan worden. Ik hoop dat we de komende tijd, samen met andere partijen, de samenwerking goed houden om in de vraag te kunnen voorzien!”

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden