Overal lezen, zien en horen we dat de hypotheekrente stijgt. Waar we eerst van een ‘historisch’ lage hypotheekrente spraken, is dat inmiddels veranderd. Ondanks de stijging van de afgelopen maanden, is er nog altijd sprake van een lage rentestand. En daar kan nog steeds van geprofiteerd worden.

Hypotheek oversluiten verstandig?

Waarom zou u juist nu de hypotheek oversluiten?
Veel mensen hebben in de afgelopen jaren onderzocht of het oversluiten van de hypotheek interessant was. Bij een groot aantal bleek dat de boete bij de huidige geldverstrekker te hoog was om uit eigen middelen te betalen en dat het meefinancieren niet haalbaar bleek.
Als u op dit moment een hypotheekrente van meer dan 3 procent heeft, dan bieden veel geldverstrekkers nog steeds mogelijkheden om uw maandelijkse hypotheeklasten te verlagen. De gestegen rente kan daarbij als voordeel hebben dat een boete (veel) lager uitpakt. Waar deze kortgeleden nog € 20.000 was, is deze nu misschien wel verlaagd naar € 10.000.

Een voorbeeld uit de praktijk: in februari hebben we een gesprek gehad met klanten die nieuwsgierig waren naar het aanpassen van de hypotheekrente. Op dat moment was de boeterente € 20.000. Een fors bedrag, echter fiscaal aftrekbaar én gezien de overwaarde in de woning en voldoende inkomen, prima op te brengen door mee te nemen in de nieuwe lening. Ondanks dat de rente op dat deel van de hypotheek niet fiscaal aftrekbaar is, was dat financieel gezien een goede optie.

Tegelijkertijd hebben we de verschillende hypotheekvormen opnieuw tegen het licht gehouden en een deel aflossingsvrij bleek voor deze klant beter bij de actuele situatie te passen en was het in lijn met de overige wensen.

In april is de oude hypotheek bij de notaris afgelost met de nieuwe hypotheek. In de tussenliggende periode heeft de oude geldverstrekker een aantal malen de hypotheekrente verhoogd. Zelfs zover dat op moment van tekenen bij de notaris, er géén sprake meer was van een boeterente!

Het surplus van de nieuwe hypotheek - bedoeld voor het voldoen van de boeterente - is afgelost op de nieuwe hypotheek. Kortom, in de nieuwe situatie had deze klant nog lagere hypotheeklasten dan verwacht.

Zekerheid
Het financiële voordeel van lagere maandlasten kan een goede aanleiding zijn om het rentecontract opnieuw tegen het licht te houden. Een andere aanleiding kan zijn om meer zekerheid te hebben voor de lange termijn. Het kan prettig zijn om op basis van de huidige rentestand nu te kiezen en voor de komende tien, vijftien of twintig jaar met zekerheid te weten wat uw maandlasten zijn.

Op die manier kan dit de basis zijn van budgetteren voor bijvoorbeeld studiekosten voor de kinderen of voor bijvoorbeeld een aanvullend pensioeninkomen.

Financieel overzicht
Of het oversluiten van uw hypotheek verstandig is bekijken we graag samen met u, in combinatie met een actueel overzicht van uw financiële positie. Door u op die manier te adviseren, zorgen wij ervoor dat we de best passende oplossing voor u vinden.

Wilt u graag weten wat de mogelijkheden voor u zijn? Plan dan een afspraak met Miriam of Klaas in.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden