"Kunnen wij op onze leeftijd nog wel een hypotheek krijgen?" Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ook onze overheid stuurt daar op aan. Uit gesprekken met klanten op leeftijd blijkt echter dat men zeer onzeker is over de mogelijkheden van het afsluiten van een nieuwe hypotheek. In dit artikel meer informatie over de mogelijkheden!

Hypotheek op latere leeftijd

Hypotheek en leeftijd

Stel het gaat om het afsluiten van een geheel nieuwe hypotheek. Die moet tegenwoordig binnen 30 jaar annuïtair of lineair afgelost worden, om gebruik te kunnen maken van hypotheekrenteaftrek. Dit is mogelijk, ook als u al op leeftijd bent. Aan het krijgen van de hypotheek op zichzelf is geen maximumleeftijd verbonden.

Overlijdensrisicoverzekering

Een aantal jaren geleden was het verplicht om een overlijdenrisicoverzekering af te sluiten naast de hypotheek. Deze verzekering keert uit, als u tijdens de looptijd komt te overlijden en wordt gebruikt om de hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen. In het afsluiten van zo'n verzekering zit een moeilijkheid: Het is namelijk erg duur om deze verzekering op hogere leeftijd af te sluiten en soms zelfs niet mogelijk vanwege de gezondheid.

Sinds een jaar of twee is deze verplichting komen te vervallen. Hierdoor is het afsluiten van een hypotheek eenvoudiger op latere leeftijd.

N.B. Hoewel de overlijdensrisicoverzekering geen verplichting meer is, kan deze in uw situatie wel heel belangrijk zijn. Om die reden nemen we dit risico altijd mee in onze gesprekken, zodat u een goede afweging kunt maken.

Spaargeld

Misschien denkt u er aan om een deel van uw spaargeld te investeren in een nieuwe woning, in plaats van het op een spaarrekening met een lage rente te laten staan.

Dit verlaagt uw maandlasten en is in die zin meer rendabel dan sparen. Ook is het belangrijk om andere (toekomstige) uitgaven in beeld te krijgen. Misschien wenst u eigen vermogen aan te houden om in de toekomst zorgkosten te kunnen opvangen, of om uw (klein)kinderen financieel te helpen.

Overwaarde

Naast het spaargeld kan er ook sprake zijn van overwaarde in de huidige eigen woning. Deze overwaarde is een mooie eerste investering in de nieuwe woning en kan, net als het spaargeld, voor lagere maandlasten zorgen.

Mocht u de wens hebben om zo lang mogelijk in uw huidige woning te blijven wonen, dan kan de overwaarde er ook voor zorgen dat u een financiële buffer heeft voor kosten in de toekomst. Bijvoorbeeld om uw pensioeninkomen aan te vullen, of om een (toekomstige) zorgbehoefte te kunnen betalen. Er zijn namelijk mogelijkheden om de overwaarde in uw woning deels op te nemen.

Inkomen nu en later

Bij de berekening van uw hypotheekmogelijkheden is ook de hoogte van uw pensioeninkomen van belang. In de meeste gevallen is het pensioeninkomen lager dan het huidige inkomen. Als u al gepensioneerd bent, dan wordt rekening gehouden met uw AOW, werkgeverspensioen en/of een zelf opgebouwd pensioen. Bent u nog niet met pensioen op het moment dat u de hypotheek afsluit, maar zit u minder dan tien jaar van uw AOW-leeftijd af? Dan is het van belang dat de hypotheeklasten, ook nadat u de pensioenleeftijd heeft bereikt, nog steeds betaalbaar voor u zijn.

Geldverstrekkers zijn deze doelgroep niet uit het oog verloren en geven de mogelijkheid om op basis van de werkelijk te betalen maandlasten te bepalen wat maximaal geleend kan worden. In veel gevallen leidt dat tot meer mogelijkheden om een hogere hypotheek af te sluiten.

Renteaftrek

Een andere reden waarom de hoogte van uw pensioeninkomen van belang is, is dat u minder belasting betaalt als u AOW ontvangt. Daardoor is er ook minder belasting aftrekbaar. Daarnaast is het denkbaar dat uw pensioeninkomen lager is dan het inkomen dat u voor uw pensioen had, waardoor u in een lager belastingtarief valt. U betaalt dan minder belasting, maar krijgt daardoor ook minder hypotheekrenteaftrek. Hierdoor vallen de netto hypotheeklasten hoger uit dan voor uw pensioenleeftijd.

Aflossingsvrije hypotheek

Een mogelijkheid om de maandlasten van de hypotheek te beperken is door een deel van de lening aflossingsvrij voort te zetten. Heeft u namelijk een aflossingsvrije hypotheek van voor 01-01-2013, dan mag u deze hypotheekvorm onder voorwaarden meenemen naar uw nieuwe woning, met behoud van hypotheekrenteaftrek.

Uw mogelijkheden

Zoals u heeft kunnen lezen is een hypotheek afsluiten ook op hogere leeftijd nog mogelijk. Wilt u weten wat de mogelijkheden voor u zijn? Neem dan contact met mij op voor een kosteloze en vrijblijvende afspraak.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden