Alle huurprijzen mogen vanaf 1 juli 2019 met maximaal 4,1% tot 5,6% verhoogd. De stijging hangt af van het inkomen van de huurder in 2017 en geldt alleen voor sociale-huurwoningen. Huurt u in de vrije sector (huurprijs vanaf € 721,- per maand)? Dan geldt er géén maximum op de toegestane huurverhoging. De meeste verhuurders verhogen de huur per 1 juli.

Huurverhoging met ingang van 1 juli

Inkomen tot € 42.436: 4,1%

Was het huishoudinkomen van uw huurder in 2017 € 42.436 of minder? Dan mag de huur van uw huis sinds 1 januari 2019 hooguit 4,1% (1,6% inflatie 2018 + 2,5 procentpunt) omhoog. Dat geldt dus voor de huurverhoging die per 1 juli 2019 ingesteld kan worden.

Inkomen boven € 42.436: 5,6%

Was het huishoudinkomen van uw huurder € 42.436 of meer in 2017? En heeft geen van de bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en bestaat het huishouden uit maximaal 3 personen? Dan mag de huur hooguit 5,6% (1,6% inflatie 2017 + 4,0 procentpunt) omhoog. Bent u voornemens de huur met meer dan 4,1% (maar maximaal 5,6%) te verhogen? Dan moet de verhuurder een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij zijn huurverhogingsvoorstel voegen. Uit die verklaring moet blijken dat het huishoudinkomen van de betreffende  huurder in 2017 hoger was dan € 42.436.

De hogere huurverhoging geldt niet voor:

  • huishoudens waarvan 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging (meestal 1 juli);
  • huishoudens die op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging bestaan uit 4 of meer personen.

Voor bovengenoemde huishoudens mag de huur dus met maximaal 4,1% worden verhoogd.

Kamers, woonwagens, woonwagenstandplaats: vanaf 1 juli 2019 3,1%

Verhuurt u een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? Dan mag de huur vanaf 1 juli 2019 met hooguit 3,1% (1,6% inflatie 2018 + 1,5 procentpunt) omhoog. Hoeveel het inkomen van uw huurder was in 2017, doet er in deze gevallen niet toe. De verhuurder mag ook geen informatie over het inkomen van de huurder opvragen bij de Belastingdienst.

Huurverhoging vrije sector

Verhuurd u uw woning in de vrije sector? Dan mag u zelf bepalen met welk percentage u de huur verhoogt. Tenzij in het huurcontract een indexeringsclausule staat. Dan staat de jaarlijkse huurverhoging vast.

Meer weten? Voor onze opdrachtgevers waarvan wij het Vastgoedbeheer verzorgen nemen wij alle zorg uit handen. Misschien ook iets voor u? Sebastian de Vos vertelt u er met plezier meer over.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden