U heeft uw woning verkocht en een leuke nieuwe woning gevonden. Nu moeten de koopovereenkomsten getekend worden. Als koper heeft u dan bedenktijd. Hoe werkt dat?

Hoe werkt de bedenktijd?

Sinds 2003 heeft (alleen) een consument koper drie dagen bedenktijd bij de koop van een woning. Tijdens de bedenktijd mag een koper de koop van het huis nog ontbinden. De bedenktijd is ingevoerd als een bescherming tegen het nemen van overhaaste beslissingen. Daarnaast geeft het de koper de tijd om een deskundige te raadplegen over de gesloten koopovereenkomst. In de wet is geregeld dat een verkoper niet met de koper kan afspreken dat er geen bedenktijd voor de koper is.

Ontvangstbevestiging
Meestal vraagt de verkoper om een gedateerd ontvangstbewijs. Daarin legt u vast wanneer (een kopie van) het contract is overhandigd. Dat mag in een aparte verklaring, maar bijvoorbeeld ook per e-mail. Dit is handig, omdat je als koper en verkoper zo zeker weet wanneer bedenktijd is begonnen. 

De bedenktijd begint de dag nádat het contract door de koper en verkoper is ondertekend én (er een kopie van) de koopovereenkomst aan de koper ‘ter hand is gesteld’. Het maakt niet uit hoe laat u (een kopie van) de koopovereenkomst krijgt. De eerste dag van de bedenktijd is altijd pas de volgende dag. De bedenktijd eindigt aan het einde van de laatste dag van de bedenktijd, dus om middernacht.

Meer dan drie dagen bedenktijd?
Soms duurt de bedenktijd langer dan drie dagen. In de wet staat dat de bedenktijd ten minste twee dagen moet hebben, die niet in het weekend of op een feestdag vallen. De bedenktijd eindigt altijd op een werkdag, omdat de bedenktijd niet mag eindigen op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. De bedenktijd wordt dan verlengd tot de eerstvolgende ‘normale’ doordeweekse dag. 

Krijgt u als koper bijvoorbeeld op donderdag de overeenkomst? Dan is vrijdag de eerste dag van de bedenktijd. De derde dag is op zondag. De bedenktijd wordt dan verlengd tot en met maandag. Zo heeft u twee doordeweekse dagen én eindigt de bedenktijd niet in het weekend.

Gebruik maken van de bedenktijd
Er zijn geen voorgeschreven regels voor het inroepen van de bedenktijd. Het is wel verstandig om uw bericht per e-mail aan de verkoper te sturen en een ontvangstbevestiging te vragen. Zo weet u zeker dat uw beroep op de bedenktijd de verkoper heeft bereikt en ontstaat er minder snel discussie achteraf.

Eén keer bedenktijd
Heeft u als koper gebruik gemaakt van de bedenktijd? En koopt u binnen zes maanden hetzelfde huis van dezelfde verkoper? Dan heeft u volgens de wet niet nog een keer recht op bedenktijd. 

Bedenktijd afspreken
Als verkoper heeft u zelf geen wettelijk recht op bedenktijd. U kunt wel aan de koper voorstellen dat jullie allebei bedenktijd krijgen. Of als koper aan de verkoper vragen of er een langere bedenktijd mogelijk is. Dit kan alleen worden afgesproken als beide partijen het ermee eens zijn.

Zelf de bedenktijd berekenen?
Denk bij het berekenen van de bedenktijd altijd aan de volgende stappen:
1. Is de koopovereenkomst door de koper(s) en verkoper(s) ondertekend?
2. Is de koopovereenkomst ter hand gesteld, eventueel met ontvangstbevestiging?
3. Is er al eerder gebruik gemaakt van de bedenktijd?
4. Eindigt de bedenktijd niet in het weekend of op een algemeen erkende feestdag?

Of gebruik dit handige schema, inclusief feestdagen en daarmee gelijkgestelde dagen.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden