Afgelopen zomer 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking getreden. Een wet die minister Blok op 22 september 2015 bij de Tweede Kamer heeft ingediend. Hieronder leest u de belangrijkste punten uit de nieuwe wet.

Het wordt aantrekkelijker om uw woning te verhuren

Tijdelijke huurovereenkomsten
Tot nu toe was het alleen bij uitzondering mogelijk om een woning tijdelijk te verhuren. Als een woning te koop staat en een leegstandsvergunning is door de gemeente afgegeven, mag een eigenaar zijn woning gedurende de verkoop tijdelijk verhuren. De huurovereenkomst kan dan worden ontbonden als de woning verkocht is. Een andere mogelijkheid om tijdelijk te verhuren is door het opnemen van een diplomatenclausule. De woning dient dan als hoofdwoning aangemerkt te blijven en de eigenaar mag tijdelijk verhuren omdat hij voor werk in het buitenland verblijft. Bij terugkomst kan de huurovereenkomst ontbonden worden. Ook voor vakantiewoningen zijn er speciale regels betreft de huurperiode. Buiten deze uitzonderingen om wordt een contract doorgaans voor onbepaalde tijd aangegaan. Een minimumperiode kan worden afgesproken, maar een maximum niet. Enkel de huurder kan (na de minimumperiode) het huurcontract ontbinden.

De nieuwe wet creëert nieuwe mogelijkheden
Ten eerste maakt de nieuwe wet het mogelijk om korte huurovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten. Nieuwe contracten mogen voor een periode van maximaal twee jaar worden aangegaan, in de overeenkomst wordt de periode afgesproken. Tijdens de afgesproken periode blijft geldende huurbescherming van kracht.


Een huurovereenkomst voor twee jaar of korter loopt af ten einde van de termijn die vooraf is afgesproken. Een vereiste is wel dat de verhuurder de huurder uiterlijk één kalendermaand (niet langer dan 3 kalendermaanden) voor het verstrijken van de periode aangeeft dat het contract zal eindigen. Wordt deze kennisgeving niet of niet tijdig verstuurd, dan gaat het contract automatisch over in een contract voor onbepaalde termijn. De huurder heeft dan weer de volledige huurbescherming en de eigenaar kan het contract niet zomaar meer opzeggen.

Makkelijker voor huurder
Omdat de huurder nu minder zeker is van een langere huurperiode, wordt het voor hem makkelijker gemaakt om tijdig andere woonruimte te vinden. De huurder mag de korte huurovereenkomst tussentijds maandelijks opzeggen. Daarnaast geldt dat in de Huisvestingwet wordt geregeld dat de inschrijfduur ten behoeve van de woonruimteverdeling voor de huurder gedurende de tijdelijke huurovereenkomst behouden blijft. Dit beide maakt het voor een huurder makkelijker om ten einde van de tijdelijke huurovereenkomst door te stromen naar een nieuwe woning.

De verhuurder mag een tijdelijk contract niet meerdere malen aan dezelfde huurder aanbieden. Als het contract wordt beëindigd, zal er een nieuwe huurder moeten worden gezocht. Een tweede contract wordt gezien als contract voor onbepaalde tijd.

Let op
Op het bovenstaande geldt een belangrijke uitzondering! Voor toegelaten instellingen in de Woningwet is het verboden om voor hun zelfstandige DAEB-woningen contracten voor bepaalde tijd af te sluiten. Het kabinet acht het belangrijk dat zelfstandige woningen in het gereguleerde segment voor onbepaalde tijd verhuurd worden. Voor een aantal groepen mogen dergelijke tijdelijke huurovereenkomsten wel gesloten worden.

Dit zijn:

  • Huurders die voor hun werk of studie tijdelijk in een andere plaats of ander land werken of studeren,
  • Huurders die in verband met renovatie of sloop hun woning moeten verlaten of tijdelijk andere woonruimte moeten betrekken,
  • Huurders in de noodopvang,
  • Huurders met wie een tweede of laatste kans huurovereenkomst is aangegaan of huurders met wie een tijdelijke huurovereenkomst gecombineerd met woonbegeleiding wordt afgesloten.

Conclusie
Al met al wordt het voor de verhuurder aantrekkelijker gemaakt om zijn woonruimte tijdelijk en minder risicovol te verhuren. De huurovereenkomst hoeft nu immers niet oneindig door te gaan.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden