Ook in Groningen is al jarenlang sprake van een tekort aan zowel koop- als huurwoningen. In de periode van crisis lukte het niet om daarvoor een oplossing te brengen. Voor de komende jaren zal echter volop ingezet worden op nieuwbouw. Er zullen vele duizenden koop- en huurwoningen op diverse plekken in de stad worden ontwikkeld en gebouwd. We brengen u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Groningen Stad; ontwikkelstad!

Groningen kiest ervoor om de woninggroei primair op te vangen in de bestaande stad en dus geen grote nieuwbouwwijken aan te leggen. Hoewel er in Meerstad en De Held nog ruimte is om te bouwen, zal zoveel mogelijk groene ruimte rond de stad bespaard blijven. Dat betekent dat uitbreiding vooral in de bestaande 'compacte stad' gerealiseerd zal worden, De Eemskanaalzone, de Oosterhamrikzone, het Stationsgebied en het Europapark zijn daarbij de meest opvallende en grote nieuwe ontwikkelzones. Ook worden daarbij nieuwe werkplekken gepland, waarbij wonen, werken, cultuur en horeca steeds meer gemengd zullen worden. In de bovenstaande kaart zijn alle oranje woongebieden ontwikkelgebieden. Wij vinden het er veelbelovend uitzien!

De ontwikkelzones worden gebruikt om bestaande wijken met de stad te verbinden. Dit betekent dat met name de noordelijke wijken beter verbonden worden met elkaar, de binnenstad en het buitengebied. Alle nieuwbouw wordt uiteraard energieneutraal en gasloos.

Pandomo Makelaars speelt rondom de ontwikkeling van de woningen een adviserende rol richting gemeenten en overige betrokken partijen. Door in een vroegtijdig stadium aan tafel te zitten met de ontwikkelaars kunnen wij een belangrijke stem hebben in het uiteindelijke ontwerp van de huizen. Wij treden daarbij graag op als spreekbuis namens zowel kopers als huurders. Wij kennen immers onze klanten! Door woonwensen in kaart te brengen en te delen met de ontwikkelende partijen zal er steeds meer passend gebouwd worden.

Uiteindelijk blijft Pandomo Makelaars – als marktleider nieuwbouw in de Groninger woningmarkt – bij veel nieuwbouwprojecten gedurende het hele proces betrokken als verkopend makelaar of verhuurspecialist. Ook dan speelt onze kennis en ervaring een belangrijke rol. Wilt u meer weten over toekomstige nieuwbouwprojecten? Neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij vertellen u er graag meer over.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden