Tot en met het jaar 2030 verwachten we in Groningen 20.000 nieuwe woningen nodig te hebben. De ontwikkelingen in Meerstad spelen daarin een belangrijke rol. Bovendien is Meerstad door de ligging en de voorzieningen uniek in haar soort.

Groenewei in voorbereiding

Tussen de wijken Meeroevers, Tersluis en het groene Park Meerstad in, ligt Groenewei. In Groenewei zullen uiteindelijk circa 350 woningen en kavels worden gerealiseerd. Meerstad komt niet alleen gevoelsmatig steeds dichterbij de stad. Door de diverse groene ontwikkelingen is Groenewei erg populair onder veel Groninger woningzoekers.

Heel prettig is dat Groenewei rijk wordt voorzien van voorzieningen. Naast een supermarkt, een tweede basisschool en een centrum voor kinderopvang is ook het openbaar vervoer van en naar de stad prima geregeld. Elk half uur rijdt er een bus (lijn 5) vanuit Groenewei.

Nieuw aanbod

Er komt een gevarieerd aanbod aan koop- en huurwoningen die zullen aansluiten bij de wensen van uiteenlopende doelgroepen. Er wordt een mooie woningmix toegepast van onder andere geschakelde woningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. Rijwoningen betreffen relatief korte rijtjes van gemiddeld drie tot zes huizen. Ook komen er diverse levensloopbestendige woningen.

De volgende nieuwbouwprojecten in Groenewei zullen binnenkort aan het woningaanbod van Groningen worden toegevoegd:

kaart-groenewei-met-vlekken.jpg

De verschillende vlekken in Groenewei waarvan het woningaanbod in ontwikkeling is.

Vlek 3 In dit deelproject van Groenewei worden 31 koopwoningen gebouwd. Het aanbod is divers en bestaat uit rijwoningen, twee-onder-één-kappers, vrijstaande huizen en levensloopbestendige woningen. De woningen van deze Vlek 3 worden aan de ‘Landschappelijke lijst’ van Groenewei gebouwd. Dit betekent dat deze woningen aan de randen van Groenewei staan en daarmee de zachte overgang tussen het groen in de omgeving en de rest van Groenewei zullen vormen.

Vlek 6 Op deze plek komen 16 fraaie patiowoningen. Acht woningen komen aan de Groene Hoven en de ander acht worden direct aan de ‘Landschappelijke lijst’ gebouwd. Daarnaast komen in het verlengde van de Parkwand ook nog eens 5 robuuste Herenhuizen.

Vlek 9 Aan de Dorpse Straatjes én de Groene Hoven komen in totaal 38 woningen in diverse uitvoeringen. Van starterswoningen, uitgevoerd met twee bouwlagen en een plat dak tot royale herenhuizen uitgevoerd in 3 volledige woonlagen en van twee-onder-één-kapwoningen tot vrijstaande huizen. Hier zijn volop keuzes te maken dus.

Benieuwd? Maak geheel vrijblijvend een afspraak en we vertellen u het laatste nieuws over deze ontwikkelingen die dit voorjaar nog in verkoop zullen gaan.

De volgende deelprojecten van Groenewei zijn nog in ontwikkeling:

Vlek 5 Vlek 5 bestaat uit circa 36 woningen waarbij er keuze is uit tussenwoningen, hoek- en twee-onder-één-kapwoningen die allemaal aan de Groene Hoven komen.

Vlek 7 en vlek 8 De Parkwand wordt hét visitekaartje van Groenewei. Hier komen bijzonder fraaie woningen met uitzicht over het park en het Woldmeer. De woningen in de Parkwand staan hoger en hebben een meer stedelijk karakter dan de woningen in de rest van Meerstad. Dit levert stoere en statige woningen op met een rijke architectuur en gevarieerde gevels.

Geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan via onze website en we houden u op de hoogte!

Meer over Groenewei

Groenewei is, na de buurten Tersluis en Meeroevers, het volgende deel van een nieuw woonlandschap dat ten oosten van Groningen wordt aangelegd. Groenewei biedt een veelzijdig aanbod van wonen in de natuur: van rijwoningen in een dorpse omgeving tot statige parkwoningen met weids uitzicht.

Meerstad is een unieke ontwikkeling waarin landschap, natuur en water overheersen. Door de verschillende deelontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen wordt een bijzonder Meerstadlandschap gerealiseerd. Een belangrijk ontwerpuitgangspunt in Meerstad is de dooradering van de natuur op verschillende schaalniveaus. Het groenblauwe raamwerk vormt de schakel tussen natuur en landschap op de grote schaal en het groen op het kleinste schaalniveau; dat van de woning en de tuin. Het gaat hierbij niet alleen om het creëren van goede leefomstandigheden en verbindingen voor planten en dieren, maar ook om het beleefbaar maken van de natuur voor de bewoners.

De school met aanvullende functies als een buitenschoolse opvang vormen het kloppende hart van Groenewei. De buitenruimte rondom de school is groen en past daarmee perfect bij de landschappelijk uitstraling van Meerstad.

Energie

Groenewei krijgt, net als de overige wijken in Meerstad, geen gasnetwerk. Hiermee wordt het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 beperkt. De oriëntatie van veel woningen in Groenewei biedt kansen voor zonnecollectoren waarmee op een natuurlijk wijze energie opgewekt kan worden. Ook technische installaties als bijvoorbeeld luchtwarmtepompen dienen zorgvuldig te worden ingepast en dienen vanaf de openbare ruimte niet zichtbaar te zijn.

Groene binnenwereld

Passend bij een gezellige woonbuurt bestaat Groenewei uit vele groene veldjes en dorpse straatjes die met elkaar in verbinding staan door een langzaamaan verkeerroute. De groene hofjes stimuleren verschillende gemeenschappelijke functies zoals ontmoeten en spelen. Het openbaar groen grenst waar mogelijk aan de tuinen van de woningen en kavels zodat het groen de bewoners met elkaar verbindt.

Duurzaam wonen

Groenewei wordt net als de overige wijken in Meerstad een duurzame wijk. Dat geldt voor alle facetten van duurzaamheid: van energie tot ecologie, van leefbaarheid tot mobiliteit. Meerstad staat voor wonen in de natuur. Het is de ambitie om binnen de diverse woonbuurten het landschap tot aan de keukendeur te brengen.

Kortom: Groenewei wordt een duurzame wijk die op verschillende manieren bijdraagt aan de klimaatbeheersing van de stad. De wijk is geheel gasloos en al het regenwater dat in Meerstad valt, wordt opgevangen en gefilterd. Daarmee wordt het Woldmeer op peil en het water op kwaliteit gehouden. In Groenewei zal de toepassing van zonnepanelen worden gestimuleerd en het landschap wordt tot aan de voordeur gebracht door middel van sedumdaken en het inbouwen van neststenen in het metselwerk. Gevel- en dakgroen verhoogt de biodiversiteit, vangt fijnstof af en absobeert regenwater. Groenewei doet dan ook in veel opzichten de gekozen naam eer aan.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden