Alle woningen in Nederland krijgen een funderingslabel waarmee de staat van de fundering wordt aangegeven. Het “nieuwe” label wordt vanaf juli 2021 altijd opgenomen in taxatierapporten van huizen en krijgt elk huis een eigen funderingslabel. Dat heeft het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) bekendgemaakt. Anders dan het energielabel betreft het een initiatief vanuit de makelaarsvereniging en geen verplichting vanuit de overheid of Europa. Pandomo Makelaars is aangesloten bij de branchevereniging NVM en sluit daarmee aan bij het door KCAF genomen initiatief.Zoals we eerder in onze nieuwsbrief hebben gemeld krijgt iedereen die een woning oplevert, verkoopt of verhuurt vanzelf te maken met het energielabel. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig de woning is. De manier waarop dit wordt bepaald, gaat per 1 januari 2021 veranderen. Meer over het funderings- en energielabel leest u in onze blog.

Funderings- en energielabel

In Nederland dreigen een miljoen huizen te verzakken. De zomers van 2018, 2019 en 2020 kenmerkten zich door lange periodes van extreme droogte. Het aantal meldingen van funderingsschade bij het Nationaal Funderingsloket van het KCAF is daardoor sterk toegenomen. Het aantal serieuze meldingen liep in de periode van 2012 tot 2017 al op van 1 tot 3 per week. Na de droge zomer van 2018 is dit aantal toegenomen tot gemiddeld 5 per dag.

Een funderingslabel moet voorkomen dat het probleem erger wordt en niemand het weet. Volgens het KCAF kampen van de 7,7 miljoen Nederlandse woningen er een miljoen met funderingsproblemen. Bij 250.000 Nederlandse woningen is de situatie urgent, door droogte en lage waterstanden. Dat is funest voor veel woningen die gebouwd zijn voor 1970 en die een houten fundering hebben.

Model funderingslabel

Het KCAF heeft een model ontwikkeld om de staat van de funderingen in wijken te bepalen. Daarbij wordt gekeken naar satellietbeelden, de grondwaterstand, bodem (veen, klei of zand) en of het om houten of betonnen funderingen gaat.

Het gaat er vooral om dat er transparantie komt. Herstellen is vaak een kostbare zaak en het wordt meestal niet gedekt door verzekeringen. Zo’n funderingslabel biedt verschillende mogelijkheden. Als nu bekend is dat een fundering matig is, dan kan er naar maatregelen worden gekeken. Ook zal er een categorie woningen zijn waar herstel nodig is. Vanuit het KCAF wordt gepleit voor maatwerkleningen die via de overheid kunnen worden uitgegeven.

Energielabel opvragen

Vanaf 1 januari 2021 kunnen energie labels alleen nog worden aangevraagd en opgesteld door een vakbekwaam adviseur, die daarvoor gediplomeerd is en werkt voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie. De vakbekwaam adviseur stelt het energielabel op aan de hand van een gebouwopname ter plaatse en registreert het label in de landelijke registratiedatabase.

Consequenties voor het huidige energielabel

Voor woningen is de grootste verandering dat het huidige Energielabel verdwijnt en wordt vervangen door een meer uitgebreid energielabel. Nu kunt u als woningeigenaar nog zelf online een aantal woningkenmerken doorgeven, waarna het label op afstand wordt vastgesteld. Het huidige energielabel voor woningen kan nog tot en met 31 december 2020 worden aangevraagd via de website Energielabel voor woningen. Een definitief toegekend energielabel blijft zijn geldigheid van 10 jaar behouden. Vanaf 1 januari 2021 vraagt u een energielabel aan door een afspraak te maken met een vakbekwaam energieadviseur. Die komt langs en bekijkt in gemiddeld 1 à 2 uur tijd de woning. De adviseur neemt kenmerken op van de woning waaronder de afmetingen en de aanwezige isolatie en installaties, zoals de cv-ketel en zonnepanelen. Op basis hiervan wordt berekend hoeveel energie er nodig is voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling van de woning. Zo wordt het energielabel nauwkeuriger en is het mogelijk om verbetermogelijkheden op maat aan te bieden. Deze aanbevelingen voor verduurzaming komen ook op het label te staan.

De prijs van een energielabel hangt af van meerdere factoren waaronder:

  • het woningtype
  • de beschikbare documentatie
  • de tijd die een energieadviseur nodig heeft om alle kenmerken op te nemen.

Naar verwachting worden de kosten voor een energielabel vanaf 1 januari 2021 gemiddeld € 190 voor eengezinswoningen en gemiddeld € 100 voor appartementen. Uiteindelijk bepaalt uw energieadviseur de prijs van het energielabel en zal de gemiddelde prijs na 1 januari 2021 duidelijk worden.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden