De wereld om ons heen is snel aan het veranderen en het besef dat we voor duurzame en minder milieubelastende producten moeten kiezen groeit. In onze huizen kunnen we veel doen om de negatieve impact op het milieu te beperken. Het plaatsen van zonnepanelen of isoleren van spouwmuren is populair onder huiseigenaren van koopwoningen. Maar hoe gaat het verduurzamen op de verhuurmarkt eigenlijk en is daar ook vraag naar vanuit de huurders? Jasper Reininga deed in opdracht van Pandomo Makelaars onderzoek naar de interesse in duurzaamheid van huurders en de rentabiliteit van energie neutrale nieuwbouwappartementen in de stad Groningen.

Een energiezuinig huurhuis?

Bij energieneutrale woningen wordt de energieafname van een woning gecompenseerd door de energieopwekking van diezelfde woning. Met het resultaat dat het netto energieverbruik jaarlijks 0 is. In de wintermaanden zal de woning waarschijnlijk meer energie verbruiken dan het opwekt en in de zomer is dat andersom. Op jaarbasis heft dit elkaar op. Een energie neutrale woning levert de huurder dus een besparing in energieverbruik op en kan de verhuurder een toename in huurinkomsten opleveren, waarover later in dit stuk meer.

Investeren

Het realiseren van een energieneutraal appartement ten opzichte van een appartement met energielabel A gaat gepaard met een toename in bouwkosten. Er zitten bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak. Bouwconcerns rekenen gemiddeld met een toename van 15% in de totale bouwkosten wanneer voor energieneutraal wordt gekozen. Dit is exclusief de bijkomende kosten, die variëren per project en situatie van de verhuurder.

Wie betaalt de rekening?

Naast de extra investering kan het realiseren van een energieneutrale woning ook extra inkomsten voor de eigenaar en de huurder opleveren. De besparing in energiekosten kan verdeeld worden tussen verhuurder en huurder. De huur van het energieneutrale appartement zou met de helft van de besparing verhoogd kunnen worden, waarmee de netto woonlasten van de huurder afnemen. Stel: u zou normaal €100 per maand kwijt zijn aan energielasten, waarvan €40 vaste lasten zijn. Een energieneutraal appartement bespaart €60 per maand aan variabele energiekosten, die in verhouding staan met het verbruik. Als de verhuurder de huur met €30 verhoogt, bespaart de huurder alsnog €30 per maand.

Naast het feit dat er wel degelijk behoefte is aan duurzaamheid op de verhuurmarkt in de stad Groningen is uit de enquête gebleken dat een groot deel van de respondenten ook nog eens bereid is hier extra voor te betalen. Respondenten geven aan dat ze graag in een duurzame woning zouden willen wonen; de energielasten liggen lager, het is beter voor het milieu en ze verwachten een toename in wooncomfort. 45% Van de respondenten gaf aan voorkeur te hebben voor energielabel A of hoger; 35% van de respondenten was bereid daar meer voor te betalen. Huurders zien meerwaarde in het bewonen van een duurzame woning. Maar liefst 88% van de respondenten was bereid te betalen voor een energieneutraal appartement; gemiddeld hebben zij hier een bedrag van €40 voor over. Dit is €17 meer dan voor een appartement met energielabel A. Huurders zijn dus gemiddeld bereid €17 meer huur te betalen per maand voor een energieneutrale woning, hier komt de toename in huur voor de energiebesparing nog bij.

Voor het realiseren van een energieneutraal appartement moet de verhuurder/eigenaar van de woning vaak flink investeren. Hier tegenover staat een aangenamer en energiezuiniger huis voor de huurder, waarvoor deze ook bereid is te betalen. Deze verhoging in huur maakt het financieel mogelijk voor de verhuurder om de investering te realiseren.

Energieneutraal: alleen maar winnaars

Op basis van dit onderzoek is de investering voor het realiseren van energieneutrale appartementen rendabel en vervult het de behoefte aan duurzaam wonen van de huurders. Op basis van een vervolgonderzoek kan zelfs een woning worden gerealiseerd die zeer duurzaam is en op de juiste manieren aansluit op de behoefte van de huurders. Het is juist deze huurder die een grote impact heeft op het energieverbruik van een woning, door het gebruik van de aanwezige installaties en apparaten. Educatie en afstemming op de wensen van de huurder en toepassing van de juiste installaties kan een grote rol spelen in het succes van energie neutrale woningen. Het realiseren van duurzame woningen en de juiste afstemming met de huurder zorgt voor een situatie waar beide partijen en bovenal ook het milieu van profiteren.

Bent u enthousiast geworden over dit thema of wilt u graag meer weten? Neem dan contact op met Pandomo Makelaars of Jasper Reininga voor het volledige, digitale rapport.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden