Op 18 september was het Prinsjesdag. De boodschap was vooral dat het goed gaat met de economie. Wat betekenen de nieuwe plannen van de overheid voor de woningmarkt? En wat is belangrijk als je een eigen huis hebt of wilt kopen? Hieronder de belangrijkste punten op een rij.

De wijzigingen na Prinsjesdag

Aanpassing belastingschijven

Dit is één van de meest belangrijke wijzigingen die de komende jaren gaat plaatsvinden. Het belastingtarief is nu verdeeld over vier schijven en gaat terug naar twee. Vanaf 2021 betaal je over een inkomen tot € 68.600 per jaar, 37,05% belasting. Het inkomen wat hoger ligt wordt belast tegen 49,5%.

Als je een eigen huis hebt, dan mag je de hypotheekrente, onder voorwaarden, aftrekken van je inkomen. Daardoor betaal je minder inkomstenbelasting. Door de verlaging van het belastingtarief betaal je over je inkomen minder belasting, maar trek je de rente ook tegen een lager tarief af. Het voordeel van de hypotheekrenteaftrek wordt hierdoor iets beperkt. Iemand die een huis koopt mag de kosten voor het verkrijgen van de hypotheek in aftrek brengen. Door deze wijziging verminderd het belastingvoordeel hierop.

Verlaging hypotheekrenteaftrek

Op basis van bovenstaande aanpassing, ontstaat er een verschil tussen iemand met een inkomen tot € 68.600 per jaar en iemand die een hoger inkomen heeft. Degene met het hogere inkomen kan zijn hypotheekrente tegen een hoger tarief aftrekken en heeft daardoor meer voordeel. Om die scheve verhouding te voorkomen wordt het maximale percentage waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken versneld verlaagd. In 2019 is het maximale tarief voor renteaftrek 49% en wordt in stappen van 3% verlaagd naar 36,93% in 2023.

Wet Hillen wordt afgebouwd

In eerdere nieuwsberichten is deze maatregel al een keer aangekondigd. Op Prinsjesdag 2018 is de maatregel definitief gepresenteerd: De Wet Hillen wordt vanaf 2019, over een periode van 30 jaar afgebouwd.

Als je de hypotheek op je woning bijna of helemaal hebt afgelost, bestaat de kans dat je het eigenwoningforfait hoger is dan de hypotheekrente die je betaalt. In dat geval ontstaat een fiscale bijtelling in plaats van een aftrek. De te betalen belasting wordt daardoor hoger. De wet Hillen zorgt ervoor dat deze bijtelling per saldo op 0 uitkomt en je dus niet meer belasting betaalt.

Eigenwoningforfait wordt verlaagd

Een maatregel om de verlaging van de voordelen van het hebben van een eigen woning te compenseren is het verlagen van het eigenwoningforfait. Dit is het bedrag wat je bij je belastbaar inkomen moet optellen. In 2018 is dat nog 0,7% van de WOZ-waarde en in stapjes gaat dit naar 0,5% in 2023.

Energierekening gaat omhoog

De energiebelasting op aardgas, elektriciteit en de zogenoemde Opslag Duurzame Energie (ODE) gaat in 2019 omhoog. Omdat de belastingvermindering omlaag gaat, betaalt een gemiddeld gezin op jaarbasis naar verwachting ruim € 152 extra belasting voor energie.

NHG grens gaat omhoog

Als je een huis koopt, kan het verstandig zijn om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te sluiten. NHG is een vangnet voor degene die financieel in de problemen komt en de hypotheek niet meer kan betalen. Daarnaast zorgt NHG voor meer zekerheid voor de geldverstrekker en daardoor voor de koper een lagere hypotheekrente.

Op dit moment mag de aankoopprijs van een huis niet hoger zijn dan € 265.000 om voor NHG in aanmerking te komen. In 2019 wordt deze grens verhoogd naar € 290.000, waardoor een huis in een hogere prijsklasse  interessanter kan worden. De grens is nog niet definitief vastgesteld. Mochten de huizenprijzen in de laatste drie maanden van dit jaar explosief stijgen, dan is het mogelijk dat de grens voor NHG nog iets hoger wordt.

Zoals je leest veranderen er een hoop zaken rond het hebben van een eigen huis en hypotheek. Sommige zijn in jouw voordeel, andere weer niet. Met name de veranderingen in de belastingtarieven zullen hun effect op jouw financiële plaatje hebben.

TIP: Het kan interessant zijn om je hypotheek nu over te sluiten. Eventuele boeterente en andere financieringskosten zijn nu nog tegen een relatief hoog belastingtarief aftrekbaar. In combinatie met de huidige lage rente kan dit veel voordeel opleveren!

Als je wilt weten hoe jij gebruik maakt van de belastingvoordelen die dit jaar nog gelden, maak dan snel een afspraak. Ik help je er graag mee!

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden