De oververhitte woningmarkt vraagt om nieuw en passend woningaanbod voor de stad Groningen. Via dit artikel brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het voormalige terrein van de Suikerfabriek. Daar wordt een nieuw en levendig stadsdeel vormgegeven waar wonen, werken, leren en recreëren samenkomen.

De Suikerzijde, een nieuw stadsdeel

De Suikerzijde

Uiteindelijk kunnen op het terrein 2.500 tot 5.000 woningen worden gebouwd. De eerste huizen zullen in het noordelijk deel van het gebied komen. Nu de plannen voor dit ontwikkelgebied steeds meer vorm krijgen, vond de Gemeente Groningen het tijd voor een nieuwe en passende naam. Dat is 'De Suikerzijde' geworden.

Plan voor de inrichting van het gebied

De Suikerzijde moet dezelfde sfeer krijgen als het centrum van Groningen. Aan zo’n stedelijke sfeer hebben woningzoekers volgens de gemeente namelijk veel behoefte, net als aan voorzieningen ‘onder wandelbereik’.

Naast huizen komen in het nieuwe stadsdeel ook winkels, horeca, cultuuraanbod en onderwijsvoorzieningen. Er komt een park aan de westkant en De Suikerzijde krijgt een eigen station.
Intussen maken een aantal creatieve en innovatieve bedrijven al gebruik van een ander deel van het ontwikkelgebied. Aan de kant van de ringweg is bijvoorbeeld al enige tijd tijdelijk wonen in De Loskade mogelijk. Dit is een zogenoemde pop-up wijk dat gericht is op duurzame innovaties in een experimentele omgeving. Met De Loskade biedt Van Wijnen Projectontwikkeling de kans om samen met huurders op zoek te gaan naar woonoplossingen die èn hun woonbeleving veraangenamen èn gebouwen verduurzamen. Meer informatie over tijdelijk huren in De Loskade vindt u hier.

Huidige status van De Suikerzijde

Inmiddels ligt er een voorontwerp structuurvisie voor belangstellenden ter inzage. Hierin is de inrichting voor het hele gebied verder uitgewerkt. Om te mogen bouwen in het gebied zal ook het bestemmingsplan moeten worden aangepast. Daarom is het stedenbouwkundig plan voor het noordelijk deelgebied vertaald in een voorontwerp bestemmingsplan. In de infographic Van schets naar schep staan alle stappen toegelicht die voor de ontwikkeling van De Suikerzijde moeten worden doorlopen.

Inspraak en vragen stellen

Van 9 april tot en met 3 juni 2020 kunt u reageren op:

Bron: Gemeentegroningen.nl

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden