Als onafhankelijke hypotheekadviseur vergelijken we diverse geldverstrekkers met elkaar op het gebied van (uiteraard) de hypotheekrente, maar ook zeker op de voorwaarden bij de hypotheek. Wat zijn nu belangrijke voorwaarden waar mensen op moeten letten bij het afsluiten van een hypotheek? Hieronder staat wat ons betreft de top 5 van de meest populaire voorwaarden. Daarnaast leest u in deze blog over welke onderwerpen nog meer belangrijk zijn om tijdens een hypotheekgesprek te bespreken.

De belangrijkste hypotheekvoorwaarden én gespreksonderwerpen

Top-5 Hypotheekvoorwaarden
1. Wat is de maximale overbrugging indien de in bezit zijnde woning nog NIET verkocht is?
2. Is het mogelijk om geld te lenen voor een ander doel, dan de eigen woning (bijvoorbeeld aanschaf camper of een tweede woning)?
3. Wat is de geldigheidsduur van de hypotheekofferte?
4. Welk deel van de hypotheek mag boetevrij worden afgelost?
5. Is het mogelijk om de hypotheek op basis van de WOZ-waarde aan te vragen?

Een voorwaarde die steeds belangrijker gevonden wordt, maar nog niet in de top-5 staat wat ons betreft: is de hypotheekrente op basis van dagrente (ook wel passeerrente genoemd) is.

Belangrijke onderwerpen tijdens het hypotheekgesprek
Tijdens het adviesgesprek komt sowieso aan de orde:

  • welk bedrag geleend gaat worden
  • de hypotheekvorm en
  • de rentevast periode.

Dat zijn de belangrijkste ingrediënten van de hypotheeklasten. Er zijn echter ook onderwerpen die naar onze mening aanvullend erg belangrijk zijn voor een goed en compleet advies. Hieronder is een aantal daarvan verder toegelicht:

Betaalbaarheid
Wij vinden het belangrijk inzichtelijk te krijgen welk bedrag u maandelijks over heeft om aan uw woonlasten te betalen, ongeacht de mogelijkheden die het maximale leenbedrag u biedt. Op die manier weet u of de berekende hypotheeklast ook past binnen uw maandelijkse financiële plaatje, of er geld overblijft om te kunnen sparen of om leuke dingen te doen (zodra dat weer kan..).

Langdurige ziekte
Een ander te bespreken onderwerp, waarvan we uiteraard hopen dat het u bespaart blijft, is inkomensdaling door langdurige ziekte. Mocht zich dat voordoen, dan kan dat een hele grote invloed hebben op uw maandelijkse budget. Wij brengen graag voor u in kaart wat dit risico voor u financieel betekent én houden daarbij rekening met de back-up waarin u, bijvoorbeeld via uw werkgever of al zelf, heeft voorzien. Wat al geregeld is, hoeft natuurlijk niet nog een keer. Op het moment dat die back-up niet voldoende blijkt te zijn, adviseren we u over de mogelijke oplossingen daarvoor.

Overlijden
Uiteraard wensen wij u een lang en gezond leven toe. Echter overlijden is onvermijdelijk aan het leven verbonden en kan grote invloed hebben op het maandelijks besteedbare budget. Tijdens het gesprek laten we zien wat de financiële gevolgen zijn en ook hier kijken we naar reeds getroffen voorzieningen. Dat kan een al bestaande overlijdensrisicoverzekering zijn, maar ook het nabestaandenpensioen wat via uw werkgever geregeld is. Bij een bestaande verzekering maken wij inzichtelijk u in hoeverre die nog passend bij uw situatie is.

Relatiebreuk
Volgens de statistieken vinden in Nederland steeds minder echtscheidingen plaats. De grootste reden hiervoor is dat steeds minder mensen in het huwelijksbootje stappen. Het merendeel van de mensen die samen een woning kopen, doen dat op basis van een samenlevingscontract en in sommige gevallen blijft ook die achterwege. Als die mensen er vervolgens voor kiezen om elk hun eigen weg te volgen, vallen die niet onder de echtscheidingscijfers. De gevolgen hoeven echter niet minder groot te zijn.
Tijdens onze gesprekken staan we stil bij dit onderwerp en adviseren u over welke afspraken verstandig zijn om op voorhand vast te leggen. Als de verwachtingen over en weer van tevoren duidelijk zijn, zal dat discussie in de toekomst voorkomen.

Wilt u ook een hypotheekadviesgesprek waarbij uw financiële mogelijk echt volledig in beeld worden gebracht? Neem dan contact met ons op. We helpen graag!

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden