Sommige uitgaven die u doet, zijn aftrekbaar op de Inkomstenbelasting. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde kosten die zijn gemaakt voor een eigen huis. Maar in sommige gevallen zijn alimentatie- en zorgkosten ook aftrekbaar. Vanaf 1 maart is het weer mogelijk: het invullen van uw belastingaangifte. Het is waarschijnlijk niet een van uw favoriete hobby’s. Maar als u er geld mee kunt besparen, gaat u daar misschien toch iets anders over denken. Daarom hebben we de belangrijkste aftrekposten voor u op een rij gezet. Voor starters op de woningmarkt die voor het eerst ook de kosten voor hun eigen huis moeten opvoeren, maar wellicht ook voor meer ervaren huiseigenaren zinvol om hiervan op de hoogte te zijn.

Besparen op inkomstenbelasting?

Hypotheek afgesloten in 2020?

Heeft u vorig jaar een (nieuwe) hypotheek afgesloten? Dan kunnen onderstaande zaken als aftrekpost opgevoerd worden:

  • de notariskosten van de hypotheekakte
  • de rekening van het Kadaster
  • de advies- en bemiddelingskosten van uw hypotheekadviseur
  • eventuele taxatiekosten
  • de eventuele kosten van de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Let op: notariskosten voor het opstellen van de koopakte en de transportakte van de woning zijn niet aftrekbaar. Datzelfde geldt voor de makelaarskosten: ook die zijn niet aftrekbaar.

Hypotheek overgesloten of hypotheekrente aangepast in 2020

Heeft u in het afgelopen jaar uw hypotheek overgesloten? Dan zijn de oversluitkosten aftrekbaar. Datzelfde geldt voor een eventuele boeterente. Heeft u de rente van de lopende hypotheek laten verlagen? Dan zijn de advies- en administratiekosten (en eventuele taxatiekosten) eveneens aftrekbaar. Hypotheekrenteaftrek Uiteraard is de hypotheekrente die u betaalt - onder voorwaarden – een belangrijke aftrekpost.

Bijzondere zorgkosten

Heeft u in 2020 extra zorgkosten gemaakt? Dan zijn die kosten mogelijk op te voeren als aftrekpost. Dat geldt in elk geval voor tandartskosten en kosten voor fysiotherapie of een specialist in het geval uw zorgverzekering deze niet vergoedt. Datzelfde geldt voor verplegingskosten in een ziekenhuis of een andere instelling. Ook andere behandelingen op voorschrift door een paramedicus die door een arts zijn voorgeschreven zijn aftrekbaar. Daarnaast zijn er nog andere zorg gerelateerde aftrekposten waarvoor specifieke voorwaarden gelden. Voor een totaaloverzicht kunt u het beste even kijken op de website van de Belastingdienst.

In het algemeen geldt dat zorgkosten alleen aftrekbaar zijn als ze boven een zogenoemd drempelbedrag uitkomen. Omdat het best lastig is om dit drempelbedrag te bepalen, rekent het aangifteprogramma van de Belastingdienst het automatisch voor u uit.

Partneralimentatie

Als u gescheiden bent en partneralimentatie betaalt, mag dit bedrag afgetrokken worden bij uw aangifte over 2020. Kosten voor de kinderalimentatie vallen daar niet onder.

Giften

Geeft u geld aan goede doelen of culturele instellingen? Voor het opvoeren van deze giften als aftrekpost gelden wel een paar regels. Zo moet de ontvanger van de gift zijn aangemerkt als (culturele) ANBI. Die letters staan voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Op de website van de Belastingdienst kunt u dit controleren. Voor niet-regelmatige giften geldt altijd een drempel. Deze giften zijn alleen aftrekbaar als ze per jaar meer bedragen dan 1% van het verzamelinkomen. Geeft u periodiek aan bepaalde doelen? Dan is uw gift altijd aftrekbaar. Dit moet echter wel worden vastgelegd en moet de belofte worden gedaan dat u tenminste vijf jaar hetzelfde bedrag schenkt. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld deze modelovereenkomst downloaden.

Meer informatie

Heeft u een vraag over dit artikel? Neem dan even contact op met Klaas of Miriam. Onze Erkend Financieel Adviseurs helpen graag met al uw geldzaken. Bel of mail dus gerust.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden