Het bedrag dat mensen belastingvrij aan anderen mogen schenken, gaat éénmalig met € 1.000,- omhoog. De Tweede Kamer heeft de belastingwetten op dit punt aangepast vanwege de coronacrisis. De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen, waaronder de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. Deze vrijstelling bedraagt voor 2020 € 5.515,-. De belastingvrije schenking voor kinderen komt, door de extra verhoging en de inflatiecorrectie in 2021, uit op € 6.604,-.

Belastingvrije giften

Schenken aan derden

Voor andere personen dan kinderen (vriend, of overige familieleden) bestaat geen specifieke jaarlijkse schenkvrijstelling. Wel is er één generieke vrijstelling die voor iedereen geldt. Hier kan gebruik van worden gemaakt bij een schenking aan neven of nichten of een schenking aan kleinkinderen.

De generieke vrijstelling bedraagt in 2020 € 2.208,- en komt door de extra verhoging en de inflatiecorrectie in 2021 uit op € 3.244,-.

Waarom extra belastingvrij schenken?

Het initiatief tot verhoging van de vrijstellingen heeft te maken met de wens om ondernemers, die in moeilijkheden zijn gekomen vanwege corona, extra te steunen. Particuliere geldschieters, zoals vrienden en familie, kunnen op deze manier een extra bedrag belastingvrij schenken.

Let op! De verhoging is eenmalig. Dit betekent dat in 2022 beide vrijstellingen weer met € 1.000,- zullen worden verlaagd.

Verhoogde vrijstelling eigen woning van ruim € 105.000,-

Als nog helemaal geen gebruik gemaakt is van de verhoogde vrijstelling eigen woning, dan is 2021 daarvoor wellicht een mooi moment. De vrijstelling bedraagt dan € 105.302,-

De voorwaarden zijn:

  • De ontvanger is jonger dan 40 jaar
  • De schenking wordt in de periode 2021, 2022, 2023 besteed aan de eigen woning. Dit kan de aankoop van een eigen woning zijn, maar ook een verbetering ervan of een extra aflossing op de hypotheek.
  • De schenker mag de schenking spreiden (2020 t/m 2023)
  • Er wordt belasting aangifte schenkbelasting gedaan.

Wilt u een ander een fors bedrag schenken waarmee (een deel van) een hypotheek wordt gefinancierd of een eigen woning wordt aangekocht? In 2021 kan dat belastingvrij aan een kind, broer, zus, buur, vriend, vriendin, kleinkind als aan de (bovenstaande) voorwaarden is voldaan.

Is de ontvanger starter op de woningmarkt en 35 jaar of jonger, dan kan de schenking bovendien worden gecombineerd met een reductie van de overdrachtsbelasting (0 % voor starters). Het bedrag dat belastingvrij mag worden geschonken wordt in 2021 in een aantal gevallen extra verhoogd. Deze verruiming is een fiscaal extraatje van de Tweede kamer in verband met de coronacrisis.

U mocht in 2020 € 103.643,- belastingvrij schenken. Dat mocht ook in delen. Wat nog niet is verbruikt in 2020, mag nog in 2021 worden geschonken. In geval een schenking groter is dan de vrijstelling, dan moet er wel belasting worden betaald.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden