Door de huidige situatie is een aantal nieuwe aandachtspunten van kracht wanneer u nu een woning wilt kopen en financieren.

Actuele aandachtspunten bij aankoop huis

Extra aandacht voor het inkomen

Door de corona crisis hanteren geldverstrekkers strengere eisen met betrekking tot het vaststellen van het inkomen. Zo mogen sinds 11 mei jl. de werkgeversverklaring en de salarisstrook maximaal 2 maanden oud zijn, in plaats van 3 maanden.
Is er sprake van een tijdelijk dienstverband met een intentie tot een vast dienstverband, dan bestaat de kans dat de geldverstrekker contact opneemt met de werkgever om te verifiëren of die intentie nog steeds bestaat.

Ook ondernemers kunnen extra vragen verwachten, bijvoorbeeld over de verwachte impact van corona op hun bedrijf en de eventuele financiële gevolgen van de crisis.

Vertragen bij echtscheiding

Ook de rechtspraak in Nederland heeft last van de gevolgen, waardoor bijvoorbeeld echtscheidingsprocedures zijn vertraagd. Deze procedures vinden nu zoveel mogelijk schriftelijk plaats. Als er minderjarige kinderen zijn, dan is bij echtscheiding eventueel een kindgesprek en/of een mondelinge zitting nodig. Hierdoor kan de procedure vertraging oplopen. Als de echtscheiding nog niet officieel bekrachtigd is door de rechter, kan bijvoorbeeld de hoogte van de partneralimentatie nog aangepast worden. Daardoor kan de situatie ontstaan dat de hoogte van de maximale hypotheek niet kan worden vastgesteld.

Overlijdensrisicoverzekering

Tegenwoordig is een overlijdensrisicoverzekering meestal niet meer verplicht voor het afsluiten van een hypotheek. Gezien het risico van inkomensdaling door overlijden, is een overlijdensrisicoverzekering vaak wel gewenst. Om deze verzekering af te sluiten is soms een medische keuring nodig. Dat kan het geval zijn bij een medisch verleden, of als het te verzekeren bedrag hoger is dan bijvoorbeeld €300.000,-. Dit proces kan vanwege de coronacrisis vertraging oplopen.

Voorbehoud van financiering

Als het koopcontract ondertekend is heeft de koper wettelijk gezien drie dagen bedenktijd. In die periode mag zonder opgaaf van reden van de koop worden afgezien. Daarna kan dat alleen als in het koopcontract een voorbehoud van financiering is opgenomen en blijkt dat u binnnen de afsgesproken perioden de financiering niet rond krijgt.

De afgelopen weken is het aantal hypotheekaanvragen flink gestegen én zijn geldverstrekkers nog kritischer geworden in de beoordeling. Dit heeft als gevolg dat de behandelingstijd van hypotheekaanvragen meer tijd in beslag neemt dan voorheen. Ons advies is dan ook om hier rekening mee te houden bij het bieden op een woning en de voorwaarden waaronder dat bod wordt gedaan.

Kansen

De coronacrisis biedt daarentegen ook kansen op de woningmarkt. Ondanks dat we sinds lange tijd worden geconfronteerd met een lichte stijging van de hypotheekrente, is die historisch gezien nog steeds erg laag. Dat betekent dat de maandlasten van een koopwoning ook relatief laag zijn. Daarnaast zal de vraag naar woningen iets afnemen, omdat een aantal potentiële kopers hun plannen vooralsnog in de ijskast zullen zetten. De concurrentie op de woningmarkt neemt daardoor iets af, waardoor de kans op slagen op het vinden van een eigen huis toeneemt.

Nu uw kans grijpen?

Bent u op zoek naar een (andere) woning en wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op en plan een vrijblijvende afspraak. Dit kan naar wens bij ons op kantoor, maar ook telefonisch of via een online overleg.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden