Tijdens Prinsjesdag zijn de financiële plannen voor 2022 gepresenteerd. Welke van deze plannen hebben gevolgen voor huizenbezitters en voor verkopers en kopers? Onderstaande zaken zijn in ieder geval belangrijk te weten: • Verdere verlaging aftrek hypotheekrente • Nationale Hypotheek Garantie omhoog • Eigenwoningforfait daalt • Private lease auto krijgt meer invloed op hoogte maximale hypotheek • Start nationaal isolatieprogramma • Subsidie aanschaf hybride waterpomp • 1 miljard voor extra woningen • Energierekening omhoog

Aanstaande veranderingen op de huizenmarkt
  • Verdere verlaging aftrek hypotheekrente

Mensen met een jaarinkomen hoger dan €69.398 hebben vanaf 1 januari 2022 minder hypotheekrenteaftrek. Het aftrekpercentage van de hypotheekrente daalt namelijk van 43%, naar 40%.

  • Nationale Hypotheek garantie omhoog

Als u een hypotheek afsluit, dan kan dat in specifieke gevallen op basis van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een hypotheek met NHG verkleint voor kopers de financiële risico’s. In 2022 zal de NHG-kostengrens stijgen van €325.000,- naar €355.000,-.

De NHG wordt verhoogd vanwege de enorme stijging van de huizenprijzen. De kosten om een NHG-hypotheek af te sluiten gaan iets omlaag: van 0,7% naar 0,6%.

  • Eigenwoningforfait daalt

Wie een eigen woning heeft, bouwt volgens de Belastingdienst eigen vermogen op. Daarom moeten huiseigenaren bij hun belastingaangifte een bedrag bij het belastbare inkomen optellen. Dit is het eigenwoningforfait.

Het eigenwoningforfait daalt in 2022 van 0,50% naar 0,45% voor woningen tot €1.110.000. Hierdoor kunt u meer hypotheekrente van de belasting aftrekken.

  • Private lease auto krijgt meer invloed op hoogte maximale hypotheek

Als u een private leaseauto bezit, dan telt dat mee voor het maximale hypotheekbedrag dat u aan kunt vragen. Nu wordt 65% van het contractbedrag gezien als schuld. Vanaf april 2022 wordt het complete contractbedrag gezien als schuld en vastgelegd bij het BKR.

  • Start nationaal isolatieprogramma

Het kabinet start een nationaal isolatieprogramma. Hiervoor wordt een bedrag vrijgemaakt van 514 miljoen euro voor het isoleren van koopwoningen en huurhuizen. Het Rijk wil er met dit bedrag voor zorgen dat 20% meer koop- en huurwoningen beter worden geïsoleerd.

  • Subsidie aanschaf hybride waterpomp

Naast het Nationale isolatieprogramma is er 288 miljoen euro gereserveerd voor subsidie van hybride waterpompen. Huiseigenaren kunnen een tegemoetkoming van €1000,- tot €2100,- aanvragen voor de aanschaf van zo’n hybride waterpomp. Een hybride warmtepomp is een verwarmingssysteem dat zowel via elektriciteit als gas warmte kan genereren.

  • 1 miljard voor extra woningen

Tot 2031 is er 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de bouw van nieuwe woningen. Gemeentes kunnen aanspraak maken op het geld om hiermee de bouwsector meer woningen te laten bouwen.

  • Energierekening

In 2022 stijgt de belasting op gas en daalt de belasting op elektriciteit. Daarnaast wordt een stijging van de gasprijs verwacht ten gevolge van schaarse in Europa. Via een tool op de site van Milieucentraal.nl kunt u berekenen welke gevolgen de belastingverandering op uw energiekosten heeft. Let op: de eventuele prijsstijgingen van gas en energie worden hierin niet meegenomen.

Heeft u vragen over een van bovengenoemde zaken of wilt u weten wat er in uw specifieke situatie mogelijk is? Onze hypotheekadviseurs Miriam en Klaas nodigen u van harte uit voor een kop koffie aan de Griffeweg of een online meeting via Teams.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden