Als eigenaar van een appartementsrecht ontvangt u jaarlijks van de belastingdienst het verzoek om aangifte inkomstenbelasting te doen over het afgelopen jaar, nu 2016. Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van de situatie. Hieronder leggen wij uit waar u op moet letten bij het doen van uw inkomstenbelasting indien u eigenaar bent van een appartementsrecht.

Aandeel reservefonds Vereniging van Eigenaren (VvE) en de belastingdienst

Aangifte bezittingen
Bij de aangifte dient u in box 3 opgave te doen van uw bezittingen en daar vallen aandelen, spaartegoeden en ook het aandeel in het reservefonds van de VvE onder. Over het bedrag boven uw heffingsvrije vermogen wordt op basis van een door de belastingdienst aangehouden voordeel van 4%, 30% inkomstenbelasting berekend. Dit komt neer op 1,2%.

Saldo reservefonds
Daarnaast ontvangt u jaarlijks aan het begin van het jaar van het bestuur of de beheerder een overzicht van uw saldo in het reservefonds. Mocht u dit niet krijgen vraag er dan naar om dit alsnog aan u te verstrekken. Mocht u niet het juiste aandeel in het reservefonds ontvangen dan kunt u op basis van het totaalbedrag van het reservefonds of de reservefondsen zelf uw aandeel berekenen.

Berekening aandeel reservefonds
In artikel 5:126 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een VvE een reservefonds in stand moet houden. In de Model-Splitsingsreglementen 1992 en 2006 is nog toegevoegd dat de bijdragen aan het reservefonds tot de gezamenlijke schulden en kosten behoort. VvE-leden hebben geen invloed op het reservefonds want daar beslissen de leden in een ledenvergadering over. Ook al is dit bedrag niet “opneembaar” en “vrij beschikbaar” voor een eigenaar, toch dient u dit bedrag mee te nemen in uw vermogen.

Om het juiste bedrag aan te geven voor het belastingjaar 2016 is van belang dat de peildatum waarop het bedrag is gebaseerd de juiste is. In dit geval is dat 1 januari 2016. Oftewel; niet het eindsaldo van 2016 of het beginsaldo van 2017.

Hieronder volgt een voorbeeld van de berekening van het aandeel in het reservefonds.

  • Het totaal aantal breukdelen in de VvE bedraagt 1.500 en uw aandeel daarin bedraagt 200
  • Het totale bedrag van alle reservefondsen bedraagt € 45.000,-
  • Uw aandeel bedraagt (200/1.500) x € 45.000,- = € 6.000,- (afgerond)

Al met al is het zaak om met bovenstaande rekening te houden wanneer u aangifte inkomstenbelasting doet. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de belastingdienst.

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden